CYTAT TYGODNIA

Pokrzepieni Bożym błogosławieństwem, wypełniajmy zadania, do których powołuje nas Chrystus, zasiadający po prawicy Boga Ojca.