Katedra św. Mikołaja

Intencje mszalne

32 NIEDZIELA ZWYKŁA 10 listopada

06:30 dziękczynna, w intencji Janiny, z prośbą o łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej

08:00 dziękczynna, w intencji Aleksandra i Marcina z okazji urodzin i imienin, z prośbą o zdrowie, łaski i dary Ducha Świętego

09:30 za śp. Janusza Korbla w 4 rocznicę śmierci

11:00 za śp. Krystynę Lelek w 2 rocznicę śmierci

12:30 za śp. Jana Rusek

18:30 za śp. Henryka Bałuta - greg.

18:30 z intencji Ojczyzny

20:00 za śp. Wandę i Stanisława Stasiców oraz Zygmunta Umińskiego

 

PONIEDZIAŁEK 11 listopada św. Marcina z Tours

07:00 dziękczynna, w intencji Janiny, z prośbą o łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej

08:00 za śp. Henryka Bałuta - greg.

09:00 za śp. Stanisława Pietrzykowskiego w 31 rocznicę śmierci

18:30 za zmarłych kapłanów, którzy pełnili posługę duszpasterską w naszej Parafii

 

WTOREK 12 listopada św. Jozafata

07:00 za śp. Janinę Kajdas

08:00 za śp. Stanisława Walczaka

08:00 za śp. Krzysztofa Zamojskiego

09:00 za śp. Henryka Bałuta - greg.

18:30 za śp. Katarzynę i Zdzisława Ratwińskich, Janinę i Czesława Smolaków, Jana i Mieczysława Piętka oraz Danutę Karbownik

 

ŚRODA 13 listopada św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

07:00 dziękczynna, w intencji Janiny, z prośbą o łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej

08:00 za śp. Henryka Bałuta - greg.

08:00 za śp. Marię Płonka i Zuzannę Bienia

09:00 dziękczynna, w intencji Danuty Matusiak z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie, łaski i Bożą opiekę

18:30 dziękczynna, w intencji Stanisława Szlagora z okazji urodzin i imienin, z prośbą o zdrowie, łaski i Bożą pomoc

 

CZWARTEK 14 listopada

07:00 dziękczynna, w intencji Janiny, z prośbą o łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej

08:00 za śp. Henryka Bałuta - greg.

08:00 za śp. Józefa Sewiło oraz rodziców z obojga stron

09:00 za śp. Hildegardę Englert

18:30 za śp. Wandę i Antoniego Wróbel

 

PIĄTEK 15 listopada

07:00 za śp. Adama Świerczek

08:00 dziękczynna, w intencji Janiny, z prośbą o łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej

08:00 za śp. Antoniego Pezda, jego rodziców i zmarłych z rodziny

09:00 za śp. Henryka Bałuta - greg.

18:30 za śp. Józefę Bodzek w 4 rocznicę śmierci

 

SOBOTA 16 listopada

07:00 za sp. Danutę Kostyńską

07:00 za śp. Wandę Nycz

08:00 dziękczynna, w intencji Janiny, z prośbą o łaski i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej

08:00 za śp. syna Mateusza Martyniaka w 4 rocznicę śmierci

09:00 za śp. Kazimierza Magierę

09:00 za śp. Henryka Bałuta - greg.

18:30 dziękczynna, w intencji Edmunda z okazji 80 rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie, łaski i Bożą opiekę

 

33 NIEDZIELA ZWYKŁA 17 listopada

06:30 za dusze w czyśćcu

08:00 za śp. Andrzeja Stawarza w 21 rocznicę śmierci

08:00 za śp. Annę Pycia w 6 rocznicę śmierci

09:30 za śp. Krystynę Lelek w 2 rocznicę śmierci

11:00 za śp. Teresę Trusz

12:30 za śp. Teresę Kubow

18:30 za śp. Henryka Bałuta - greg.

20:00 za śp. Janinę Babicką

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter