Katedra św. Mikołaja

Katedralna Śłużba Liturgiczna
Ministrant i lektor to osoba posługująca przy celebracji Mszy Świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów. Ministranci i lektorzy są wiernymi świeckimi. Po okresie próbnym kandydaci zostają uroczyście przyjmowani do grona Katedralnej Służby Liturgicznej. Jako ministranci podejmują się służby na Mszach Świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych. W tym celu wyznacza się tzw. dyżury. W Niedziele oraz w Uroczystości i Święta uczestnictwo we Mszy Świętej oraz służba przy ołtarzu jest naturalną powinnością wynikającą z przykazania, które przypomina by „dni święte święcić”. Ponadto ministrant i lektor zobowiązani są, by przynajmniej dwa razy w tygodniu podczas dni powszednich pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów i lektorów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię mszy świętej.

Kto może zostać ministrantem?
 • Każdy uczeń szkoły podstawowej, który jest po I Komunii Świętej.

Spotykamy się co tydzień w soboty o godzinie 11.15 w salce na ul. Schodowej.Dekalog Służby Liturgicznej:
 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter