W Środę Popielcową biskup Roman Pindel przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej, połączonej z obrzędem pokutnym: posypania głów popiołem.
{Play}


Na rozpoczynający się czas Wielkiego Postu biskup Pindel zalecił rozważenie słów ewangelisty świętego Mateusza, które papież Franciszek przywołał w swoim tegorocznym orędziu wielkopostnym: "Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu" (Mt 24, 12).
Jak wskazywał bp Pindel, naszym  zadaniem jest zastanowić się nad tym, jak reagujemy na zło, które obserwujemy wokół siebie. - Trzeba pytać, co robimy, kiedy mnoży się nieprawość złość wokół nas, co robimy, kiedy wydaje się nam, że sprawy idą w złym kierunku - w naszym mieście, otoczeniu, firmie, kraju, w świecie? - tłumaczył, przestrzegając przed mnożeniem zła poprzez swój gniew, złość, chęć odwetu. Taka reakcja bowiem w nas samych osłabia miłość, gotowość do czynienia dobra.
Przykładem właściwego reagowania powinna być dla chrześcijanina postawa Chrystusa, który nigdy nie odpowiada na obelgi z gniewem, cierpliwie znosi fałszywe oskarżenia i całą mękę związaną z wyrokiem śmierci na krzyżu. I do krzyżowej śmierci nie osłabia się Jego miłość do człowieka, dlatego troszczy się o przebaczenie tym, którzy go prześladują, a także o zbawienie dla dobrego łotra ukrzyżowanego wraz z Nim.
- Za takim Jezusem postępujemy w tym Wielkim Poście - zachęcał bp Pindel.