Z intencją głoszenia Ewangelii i dzielenia się świadectwem swego życia dzielili się klerycy i diakoni Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, którzy z okazji 55. Światowego Dnia Modlitw o Powołania odwiedzili ponad 30 parafii naszej diecezji 22 kwietnia.
{Play}


W katedrze św. Mikołaja w Niedzielę Powołań gościliśmy diakona Sławomira i kleryka Tobiasza. Przybyli do nas, aby przypomnieć o potrzebie służenia Bogu i zachęcić do wspólnego poznawania dróg prowadzących do zbawienia.
W rozmowie z udziałem ks. proboszcza Antoniego Młoczka diakon Sławomir Pietraszko podkreślał, że decyzja o wyborze drogi kapłańskiego życia jest podjęciem misji niesienia innym Chrystusa i Jego Ewangelii. Jak dodawał, to misja, która wymaga wielkiego modlitewnego zaangażowania zarówno od kapłanów, jak i od wiernych, do których zostali oni posłani.
- Takich będziemy mieli kapłanów, jakich sobie wymodlimy - przypominał znane powiedzenie i dodawał radę swojej mądrej babci: - Takie masz prawo do krytyki księdza, jak bardzo się za niego modlisz...
Dikaon Pietraszko apelował o wspólnotową modlitwę o powołania do Bożej służby i prosił też o modlitwę za kapłanów i za tych, którzy w seminarium do kapłaństwa się właśnie przygotowują. A tym, którzy usłyszą głos Bożego wezwania, życzył, by znaleźli w sobie odwagę iść za Nim.