Instrument, który od blisko stu lat towarzyszy liturgii w naszej świątyni katedralnej, a także jest podziwiany podczas licznych koncertów, był w ostatnim czasie bohaterem ciekawych spotkań.
{Play}
Nasze organy zbudowane zostały w 1920 r. przez firmę braci Rieger. Posiadały pierwotnie trakturę pneumatyczną, którą po przebudowie w 1952 r. zastąpiła traktura elektro-pneumatyczna. W 1994 roku Sławomir Syjota zamontował system komputerowy, a w 2006 r. Krzysztof Jakubowski dokonał gruntownego remontu i modernizacji instrumentu. Organy w bielskiej katedrze należą do największych w naszej diecezji bielsko-żywieckiej: posiadają 51 głosów, 3 manuały, klawiaturę nożną, 3500 piszczałek i ważą ok. 20 ton.


Najpierw ich możliwości, konstrukcja oraz tajniki procesów, dzięki którym wydobywają się różnorodne dźwięki, omawiane były podczas wykładu, jaki dla uczestników XIX Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki przygotowali: dr inż. Sławomir Herma - pracownik Katedry Inżynierii Produkcji ATH oraz Tadeusz Czerniawski - wieloletni organista, dyrygent i chórmistrz katedry św. Mikołaja, wspierani przez uczniów 5 LO: Pawła Hermę i Kamila Targońskiego. Wspólnie zaprezentowali zagadnienie: „Organy Katedry św. Mikołaja, czyli matematyka, fizyka i informatyka w jednym instrumencie", a fragmenty gry w wykonaniu Tadeusza Czerniawskiego pozwalały zademonstrować bogate walory katedralnego instrumentu.
Z kolei o historii organów w liturgii, o ich wprowadzeniu do świątyń w VII wieku i rosnącym znaczeniu, a także o tym, jak ich rolę ujęto w dokumentach Soboru Watykańskiego II, mówił bp Piotr Greger podczas czerwcowego spotkania z cyklu "Rozmowy poświęcone".
Również podczas tego spotkania dr inż. Sławomir Herma przybliżył temat budowy organów i ich stopniową ewolucję, jaka dokonała się na przestrzeni wieków.
Jak podkreślał bp Greger, z czasem coraz bardziej przekonywano się, że brzmienie organowej muzyki przyczynia się do głębszego zjednoczenia wiernych, a poprzez podniosły charakter prowadzi myśli ku Bogu. Warunkiem niezbędnym jest jednak przestrzeganie służebnego charakteru organów w liturgii przede wszystkim jako instrumentu podtrzymującego śpiew wiernych. Artystyczne walory instrumentu i talent organisty mogą dojść do głosu poza liturgia, podczas koncertów.