„Światło, które łączy” – pod takim hasłem 23 grudnia w bielskiej katedrze odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju diecezji bielsko-żywieckiej.
{Play}
To ten sam płomień, który został wcześniej rozpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju to znak braterstwa, jedności i pokoju, który stanowi nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce.
Liturgii przewodniczył diecezjalny kapelan harcerzy ks. Tomasz Chrzan. Kapłan nawiązał w kazaniu do hasła, jakie przyświeca tegorocznej akcji roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju. Wskazał, że jest ono przeciwieństwem poddziałów, które tak często dziś „jątrzą i niszczą całe społeczeństwa”.
W uroczystej niedzielnej Mszy św. udział wzięło kilkadziesiąt harcerzy i harcerek z Beskidzkiego Hufca ZHP. Dzięki druhom i druhnom światło trafi do kościołów, szpitali, domów dziecka, hospicjów oraz do domów prywatnych na terenie Podbeskidzia.