W niedzielę 20 stycznia, podczas Mszy św. o godz. 9.30 zostały przyjęte w naszej parafii relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque z Francji i św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, Małej Arabki z Betlejem.
{Play}
Św. Małgorzata Maria Alacoque urodziła się 22 lipca 1647 r. w Lautecour k. Charolais w Burgundii, we Francji. Rozwijała życie modlitwy, odznaczała się wielką miłością do Chrystusa obecnego w Najświętszej Eucharystii i do Ukrzyżowanego, ponadto spieszyła z pomocą ubogim i chorym. W wieku 24 lat wstąpiła do Zakonu Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-Monial, gdzie w roku 1672 złożyła śluby zakonne, w roku 1685 poświęciła się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W latach 1673-1689 doświadczyła przed Najświętszym Sakramentem 80 wizji i objawień związanych z tajemnicą Serca Jezusowego. Siostra Małgorzata Maria Alacoque odeszła do wieczności pełna zasług i w opinii świętości 17 października 1690 r. w swoim klasztorze w Paray-le-Monial, jej ciało zostało złożone w Kościele Sióstr Wizytek w tejże miejscowości. Małgorzata Maria została beatyfikowana przez papieża Piusa IX w roku 1864, kanonizowana natomiast przez papieża Benedykta XV w roku 1920. Relikwie św. Małgorzaty otrzymaliśmy po wystosowaniu prośby od sióstr Wizytek z klasztoru Paray-le-Monial, gdzie spoczywa święta.

Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, Mała Arabka (Mariam Baouardy) urodziła się 5 stycznia 1846 roku w Galilei, w katolickiej rodzinie. W roku 1867 wstąpiła do Karmelu we Francji. Śluby zakonne złożyła w Indiach, dokąd przybyła w 1870 roku jako współfundatorka tamtejszego klasztoru. W 1872 roku wróciła do Francji. Trzy lata później udała się do Ziemi Świętej. Założyła dwa klasztory: jeden w Betlejem, a drugi w Nazarecie. Miała szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego i była ubogacona nadprzyrodzonymi darami, odznaczając się przy tym cnotą głębokiej pokory. Zmarła w Betlejem 26 sierpnia 1878 roku. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją w roku 1983. Papież Franciszek kanonizował ją 17 maja 2015 r. Siostra Maria nazywana jest także Małą Arabką. Relikwie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego otrzymaliśmy po wystosowaniu prośby do klasztoru w Betlejem.