Już po raz trzeci w niedzielę 27 stycznia w naszej parafii odbyło się "Katedralne Kolędowanie".
{Play}
Kolędy śpiewano na przemian wraz chórem katedralnym pod dyrygenturą Tadeusza Czerniawskiego na organach grała Ewa Bąk. Przed śpiewaniem każdej kolędy ks. proboszcz Antoni Młoczek wygłaszał słowo wstępne, na temat każdej śpiewanej kolędy (historię powstania, autorów, kompozytorów). Kolędowanie poprzez wspólny śpiew rozpoczęto od kolędy "Bóg się rodzi", "Betlejem przy drodze", "Dziecina mała", "Przybieżeli do Betlejem pasterze", "Nad Betlejem w ciemną noc" (stara francuska kolęda), "Pójdźmy wszyscy do stajenki", "U żłóbka", "Lulajże Jezuniu", "Józefowa kolęda", "Mędrcy świata", "Tam, gdzie srebrna gwiazdka płonie", "W światło stajenki Betlejem", "Gdy się Chrystus rodzi", aż po kolędę w wykonaniu chóru katedralnego "Serca ludzkie się radują". Piękne, mało znane kolędy w wykonaniu Chóru katedralnego,wywołały duży aplauz licznie zgromadzonych słuchaczy. Wspólne kolędowanie zakończył występ dziecięcego zespołu Góralskie Nutki z Pewli Wielkiej. Opiekunami zespołu są: pani Lucyna Prochownik i pan Marcin Jandulski.
Kolędowanie w bielskiej katedrze uświetnił również, podczas Mszy św. o godz. 12.30 Chór Polonijny działający przy Związku Polskich Katolików w Geteborgu pod dyrygenturą Wojciecha Głucha.