W sobotę 25 maja w bielskiej katedrze ks. biskup ordynariusz Roman Pindel udzielił święceń kapłańskich sześciu prezbiterom.
{Play}
Przy ołtarzu wraz z ks. biskupem Romanem Pindlem, modlili się ks. biskup Piotr Greger, wikariusz generalny ks. Marek Studenski, kanclerz kurii ks. Adam Bieniek. Wśród modlących się przy ołtarzu byli proboszczowie parafii, z których pochodzili prezbiterzy, przełożeni z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie na czele z v-ce rektorem ks. Sławomirem Kołatą oraz liczni księża z naszej diecezji bielsko-żywieckiej.
W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman życzył przyszłym kapłanom, by ich codziennie posługiwanie było poprzedzone słuchaniem słowa Bożego i odważnym rozeznawaniem woli Bożej – tak, by stali się otwartymi pojętnymi, otwartymi narzędziami głoszenia ewangelii.
Po wygłoszonej homilii przez ks. biskupa Romana, odśpiewano litanię do Wszystkich Świętych, a diakoni modląc się, przyjęli postawę prostracji, polegającą na leżeniu krzyżem przed ołtarzem. Następnie ks. biskup Roman w ciszy nałożył na diakonów ręce i odmówił nad nimi modlitwę święceń. Także pozostali biskupi i kapłani nałożyli na przyjmujących święcenia ręce, przekazując w ten sposób władzę kapłańską. Po przywdzianiu szat liturgicznych, ręce prezbiterów zostały namaszczone krzyżmem świętym. Ksiądz biskup Roman podał także każdemu z nich chleb na patenie i wino z wodą w kielichu i przekazał znak pokoju. Nowo wyświęceni podeszli do ołtarza, by celebrować swoją pierwszą Mszę świętą.
Nowi kapłani naszej diecezji bielsko-żywieckiej:
Michał Byrtek – parafia Narodzenia NMP w Żywcu, Paweł Faruga – parafia NMP Królowej Polski w Pogórzu, Piotr Iwanek – parafia Narodzenia NMP w Żywcu, Wojciech Nowak – parafia Nawiedzenia NMP w Targanicach, Maciej Stoły – parafia św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Marcin Stopka – parafia MB Fatimskiej w Bielsku-Białej.