W niedzielę 26 maja już po raz szósty z pod bielskiej katedry pw. św. Mikołaja, przeszedł ulicami miasta Bielska-Białej Marsz dla Życia i Rodziny.
{Play}
Świętowanie rodzin na ulicach Bielska-Białej, poprzedziła Msza św. w katedrze św. Mikołaja, sprawowana pod przewodnictwem ks.biskupa Romana Pindla. Przy ołtarzu wraz z ks. biskupem Romanem modlili się: ks. Antoni Młoczek - proboszcz katedry, ks. Tomasz Gorczyński - diecezjalny duszpasterz rodzin, ks. prałat Stanisław Wawrzyńczyk - proboszcz z parafii Maksymiliana Kolbe z Bielska-Białej Aleksandrowic, ks. prałat Zbigniew Powada, ks. Robert Kurpios - dyrektor Caritas, wikarzy ze Złotych Łanów - ks. Piotr Maślanka i ks. Marcin Hałas oraz ks. Piotr Góra- sekretarz księdza biskupa Romana. Podczas Eucharystii śpiew poprowadziła rodzinna diakonia muzyczna "Solo Dios basta" z parafii św. Marcina w Pisarzowicach.
W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman nawiązał do słów z Ewangelii Janowej – „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 16-17) – i wyjaśnił, że więź miłości, jaka istnieje wewnątrz Trójcy, przenosi się na relację Ojca do tych, którzy już uwierzyli w Jezusa, zwanymi Dziećmi Bożymi. Ksiądz biskup Roman przywołał pojęcie miłości – agape, które wprowadził autor „Hymnu o miłości” i przestrzegł przed bezwiednym przyjmowaniem wzorców miłości, obcych duchowi ewangelii. „Człowiek też może nauczyć się miłości w codzienności od fałszywych nauczycieli”. „Dziękujmy, że dowiedzieliśmy się o tej miłości, że uwierzyliśmy, iż doświadczamy tej miłości w naszym sercu i naszej wspólnocie. Idźmy w tym marszu, szukając tej Bożej miłości we wszystkim, co przeżywamy i w tym, co zamierzamy czynić”.
Metą marszu był bielski park Słowackiego, gdzie bielsko-żywiecka Caritas po raz piąty przygotowała festyn rodzinny.