Uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się od uroczystej Mszy świętej w bielskiej katedrze pw. św. Mikołaja. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. biskup ordynariusz Roman Pindel, a przy ołtarzu modlili się ks. biskup Piotr Greger, liczni księża.
{Play}
W wygłoszonej homilii biskup Pindel powiedział: „Cóż dałoby to, że połamałby chleb i podał wraz z kielichem wina, ale bez wyraźnego stwierdzenia: «To jest Ciało moje, to jest Krew moja». Kto wiązałby Ostatnią Wieczerzę z Męką i śmiercią na krzyżu, gdyby nie powiedział: «To jest Ciało moje za was wydane, to jest Kielich Krwi, wylanej dla waszego zbawienia». Kto by wpadł na to, by powtarzać słowa i gesty Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, gdyby wówczas nie powiedział wyraźnie do apostołów: «To czyńcie na moją pamiątkę". Ksiądz biskup Roman stwierdził, że każda Eucharystia „jest sprawowana dlatego, że wypełniamy ostatnią wolę Jezusa z Wieczernika”.
Po liturgii, z bielskiej katedry wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem, która przeszła bielskimi ulicami, a monstrancję do poszczególnych ołtarzy nieśli kolejno; ks.biskup Roman Pindel, ks. Antoni Młoczek, ks. Andrzej Mojżeszko i ks. biskup Piotr Greger. Procesji Bożego Ciała towarzyszyła Bielska Orkiestra Dęta Formacja Woskowa pod batutą kapelmistrza kpt. Wojciecha Piątka, chór bielskiej katedry pod dyrygenturą Tadeusza Czerniawskiego, natomiast po przekroczeniu rzeki Białki, schola z kościoła Opatrzności Bożej.
W procesji oprócz licznie zgromadzonych wiernych uczestniczyli, księża, diakoni, klerycy, siostry zakonne, przedstawiciele wielu wspólnot i stowarzyszeń ze swoimi pocztami sztandarowymi, a jakże nie wspomnieć o dzieciach sypiących kwiaty.
Tegoroczną procesję zakończyło uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przez ks. biskupa Piotra, przed bialską świątynią pw. Opatrzności Bożej.