{Play}
To inicjatywa rodziców z naszej parafii. W pobliżu katedry mieści się kilka placówek szkolnych. Wielu uczniów, zwłaszcza wobec czekających ich w danym dniu ciężkich lekcji, sprawdzianów czy klasówek, wstępuje do naszego kościoła na krótką modlitwę. Z myślą o nich, wraz z nowym rokiem szkolnym, na prośbę rodziców, wprowadziliśmy specjalną Mszę św. w każdą środę o godz. 7:00. Liturgię sprawować będziemy tak, by każdy z jej uczestników bez problemu zdążył na zajęcia lekcyjne.
A zatem: serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich na spotkanie z Jezusem przed lekcjami: w każdy środowy poranek o godz. 7:00.