{Play}Dzień wcześniej odbędzie się pierwsza spowiedź. W drugie czwartki miesiąca odbywają się spotkania przygotowujące dla dzieci i rodziców.

SPOTKANIA DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

10 października 2019 – Różaniec,
14 listopada 2019 – Książeczka,
12 grudnia 2019 – Medalik,
13 lutego 2020 – Świeca,
12 marca 2020 – Pismo Święte,
16 kwietnia 2020 – Postanowienia.

{Play}
Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta. Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca. Nie bez powodu czas przygotowania nazwany został Rokiem Wielkiej Przygody. Ważną rolę w tej Wielkiej Przygodzie pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi comiesięczne tematyczne spotkania w kościele. Fundamentem zawsze będzie wspólna Eucharystia, która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem.
Każde spotkanie będzie poświęcone określonemu tematowi. Naszym wspólnym celem będzie pogłębienie ducha modlitwy i obudzenie świadomości przynależności do Kościoła. Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu jedności w naszej parafii.

PRÓBY DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
wtorek – 5 maja 2020
środa – 6 maja 2020
czwartek – 7 maja 2020

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
sobota 9 maja 2020 godz. 9.45

I KOMUNIA ŚWIĘTA
niedziela 10 maja 2020 godz. 9.30

NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE
niedziela 10 maja 2020 godz. 16.00

PIELGRZYMKA DO KALWARII
sobota 16 maja 2020 godz. 7.00