Uroczystości jubileuszowe odbyły się w bielskiej katedrze św. Mikołaja 1 września. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Antoni Młoczek. Podczas Mszy świętej chór bielskiej katedry pod dyrekcją Tadeusza Czerniawskiego swoim śpiewem uświetnił jubileusz siostry Wandy. Ksiądz proboszcz Antoni Młoczek przedstawił licznie zgromadzonym wiernym drogę życiową siostry Wandy Kasperek.
 
Siostra Wanda (Bronisława) Kasperek urodziła w Bielsku-Białej 13 wrzenia 1948 roku, jako jedna z sześciorga dzieci Franciszki i Franciszka Kasperków. Szkołę Podstawową oraz Technikum Ekonomiczne ukończyła w Bielsku-Białej, a po zdaniu matury wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Katowicach Panewnikach.

Pierwsze śluby zakonne złożyła 26 sierpnia 1969 roku, a wieczyste w 1974 roku. Po złożonych ślubach wieczystych, krótko pracowała w placówce sióstr w Jastrzębiu Zdroju, jako katechetka. W latach 1974-1978 studiowała na Katolickim Uniwersytecie Katolickim oraz Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończyła z tytułem magistra katechetyki.

Po ukończonych studiach pracowała jako katechetka w placówkach w Rybniku oraz Dzierżoniowie. W 1982 roku wyjechała na studia do Francji, w celu nauki języka francuskiego. W 1984 roku siostrę Wandę zgromadzenie skierowało ją na misje do Kamerunu, przebywała tam przez siedem lat. Powróciła do Kraju w 1991 roku, przez lata następne służyła w prowincji warszawskiej oraz w placówkach Łebie i Poznaniu. Od 2002 roku siostra Wanda służy w Domu Prowincjonalnym w Warszawie.

Siostra Wanda przed bielską katedrą przyjmowała, życzenia od rodziny, przyjaciół znajomych i oczywiście nie odbyło się od wspólnej fotografii. Siostra Wanda to w pełni oddana Bogu przez Maryję Niepokalanie Poczętą, Boża córka, pełna ciepła i dobroci.

Szczęść Boże! siostro Wando na dalsze lata życia.

Tekst i foto: Marian Szpak