W piątek 19 czerwca zmarł długoletni, emerytowany proboszcz naszej parafii ks. prałat Zbigniew Powada, zasłużony kapelan „Solidarności” i diecezjalnego duszpasterstwa ludzi pracy. W lipcu skończyłby 74 lata.
 
Program uroczystości pogrzebowych śp. ks. prałata Zbigniewa Powady przedstawia się nastepująco:
 
Wtorek 23 czerwca
17.00 – wprowadzenie trumny do kościoła.
17.30 – Różaniec św. (tajemnice bolesne)
18.30 - Eucharystia
20.00 - Różaniec św. (tajemnice światła)
21.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
22.00 – zakończenie czuwania

Środa 24 czerwca
13.00 - Różaniec św. (tajemnice chwalebne)
14.00 - Msza św. pogrzebowa, po której kondukt pogrzebowy odprowadzi ciało śp. ks. Powady na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym przy ul. Grunwaldzkiej.

Informacje dla księży uczestniczących w ceremonii pogrzebowej w środę 24 czerwca o godz. 14:00:
- samochody można zaparkować w pobliżu katedry oraz na parkingu przy Szkole Muzycznej na ul. Wyspiańskiego, zgodnie ze wskazaniami służb porządkowych,
- należy zabrać własną albę i białą stułę,
- do Mszy św. ubieramy się w bocznej kaplicy chrzcielnej – wejście bezpośrednio od strony południowej kościoła,
- kapłani zajmują miejsca, zarezerwowane w ławkach, w głównej nawie kościoła,
- Mszę św. koncelebrujemy i przyjmujemy Komunię św. zgodnie z przepisami sanitarnymi,
- ze względu na obowiązujące zasady epidemiologiczne nie będzie spotkania przy stole po zakończeniu uroczystości.