Zachęcamy wszystkich: dołączcie do grona modlących się w naszej wspólnocie parafialnej. Różaniec odmawiamy w dni powszednie po porannej Mszy św. o godz. 8:00 oraz codziennie trzy kwadranse przed wieczorną Mszą św., czyli o 17:45.

Udział w nabożeństwie różańcowym wiąże się z łaską odpustu, przy spełnieniu zwykłych warunków: stanu łaski uświęcającej i wolności od przywiązania do grzechu.