Najlepiej widoczne są te, prowadzone na cmentarzu parafialnym przy ul. Grunwaldzkiej. Obejmują one rewitalizację murów i głównej bramy wejściowej, prowadzącej na cmentarz. Obiekt ten został nie tylko nadgryziony zębem czasu, ale - przede wszystkim - zdewastowany przez graffiti - napisy i rysunki wykonane farbą w sprayu. Nałożenie nowej elewacji murów i bramy wykonuje specjalistyczna firma. Roboty przebiegają energicznie, bowiem zbliża się czas odwiedzin grobów bliskich zmarłych. Ta część otoczenia cmentarza już jest objęta monitoringiem - na wypadek, gdyby znów pojawiły się problemy z graffiti. Wszelkie akty podobnego wandalizmu będą przez parafię zgłaszane służbom porządkowym.

Mur cmentarza od strony ul. Grunwaldzkiej zdewastowany przez graffiti.


W ostatnich dniach podjęto również prace przy instalacji ogrzewania zakrystii. Trwają starania o wymianę jej wyposażenia, przede wszystkim zabudowę nowych szaf do przechowywania szat liturgicznych i niezbędnych sprzętów.
Powoli dobiegają końca prace przy renowacji elementów elewacji katedry - cokołów, narożników i obramować - wykonanych z piaskowca. W najbliższych dniach czeka nas jeszcze wymiana kamiennych schodów prowadzących do zakrystii.
Wszystkie te prace podejmowane są na koszt parafii. Część z nich cieszy się wsparciem Urzędu Miasta oraz pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.