Polegają one na wyczytywaniu imion i nazwisk naszych bliskich i znajomych, za których zanoszone są wspólne modlitwy. Tradycja wypominków sięga X wieku.

Za zmarłych zapisanych w wypominkach jednorazowych modlimy się w czasie nabożeństw różańcowych od 2 do 8 listopada.

Za zmarłych wypominanych przez cały rok ofiarujemy Mszę św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 i odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 8.00.

Przekazując wypominki roczne składamy ofiarę w wysokości stypendium mszalnego. Wypominki można składać w kancelarii w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa i piątek w godz. od 9.00 do 11.00, a we wtorek i czwartek w godz. od 15 do 17.00).