Hałcnowscy pielgrzymi już po raz 28. wyruszyli w drogę do Matki.

Nie wolno nam zapomnieć o krzyżu również teraz, w czasie wakacyjnego czasu urlopów, wyjazdów i wypoczynku.

Prace naprawcze na dachu i wieży, konserwację portali, drzwi, kamiennej okładziny oraz monumentalnych figur obejmuje m.in. trwający proces restauracji katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Koszyc – miejsca śmierci św. Melchiora Grodzieckiego.

W katedrze odbyły się warsztaty i koncert w ramach V Ogólnopolskich Warsztatów Interpretacji Muzyki Organowej Mariana Sawy.

Chór katedralny w poniedziałek 24 czerwca pod opieką Pana organisty Tadeusza Czerniawskiego i ks. proboszcza Antoniego Młoczka udał się na wycieczkę w pobliskie Beskidy.

Uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się od uroczystej Mszy świętej w bielskiej katedrze pw. św. Mikołaja. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. biskup ordynariusz Roman Pindel, a przy ołtarzu modlili się ks. biskup Piotr Greger, liczni księża.

Akademia Miłości zaprasza na spotkanie zatytułowane: Tajemnice Serca.

W tym tygodniu zostały zakończone prace naprawcze i konserwatorskie głównych drzwi wejściowych do naszej katedry a także drzwi bocznych z przodu świątyni.

V Ogólnopolskie Warsztaty Interpretacji muzyki organowej, fortepianowej, skrzypcowej i kameralnej Mariana Sawy.