Zapraszamy do licznego udziału w rekolekcjach parafialnych.

Wielki Post rozpocznie się w Środę Popielcową posypaniem głów popiołem.

Dzienny Dom Seniora  działa w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 62A.

Chodzenie z Dorotą  - tak nazywała się inscenizacja, odgrywana onegdaj w Zapusty.

Co łączy patronkę chorób piersi z wieczerzą paschalną?

Najmłodsi parafianie poświęcili gromnice.

12. Ekumeniczny Maraton Biblijny wystartuje w Książnicy Beskidzkiej 30 stycznia o godz. 10.

To hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Zakończyliśmy tegoroczne Odwiedziny Duszpasterskie.

Źródło chrzcielne (chrzcielnica), to miniatura Jordanu w naszym kościele.